JŪS GALITE MUS PAREMTI

2018-03-05

Mielieji,

nuoširdžiai dėkojame visiems, rėmusiems ir remiantiems Jogos centro „Prana“ veiklą.

Būtume labai dėkingi jei ir šį kartą galėtumėte mums paskirti iki 2 proc. savo pajamų mokesčio dalies. Mes panaudojame šias lėšas  jogos centro veiklai, visuomenės švietimui.

 

Apsisprendus teigiamai, Jums reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos EDS, paspaudus Nuoroda .

2. Pasirinkti “Per išorines sistemas“ savo banką.

3. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkti „DEKLARAVIMAS“, tuomet dešiniajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.

4. Puslapio viršutinėje dalyje pasirinkti formą pildymui „Dažniausiai pildomos formos/Prašymas skirti paramą“ (formos kodas FR0512 v.3).

5. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildyti asmeninius duomenis, o taip pat šiuos laukelius:

• 5 Mokestinis laikotarpis – 2017

• 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

• E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

• E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 301541894

• E3 Mokesčio dalies paskirtis – Jogos centras „Prana“ 

• E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00

• E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2021 m. (pildoma, norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

Savo paramą galite paskirti iki 2018 m. gegužės 1 dienos.

 

Mes esame viešoji, neformalaus švietimo įstaiga, todėl Jūsų parama mums yra labai svarbi ir reikalinga.

Iš anksto Jums dėkojame, kad palaikote mus! 

 

VšĮ Jogos centro „Prana”

Kolektyvas