Bhakti joga

BHAKTI JOGA- tai atsidavimo Dievui ir tyros meilės kelias. Šiame Kali juga amžiuje bhakti yra tikriausia, saugiausia ir lengviausiai praktikuojama jogos forma. Ją praktikuojanti žmogus bando suvokti Tiesą per atsidavimą ir meilę personalizuotai Dievo formai. Jis nesistengia atsikratyti savo emocijų, bet siekia jas perkeisti į atsidavimą Dievui. Pagrindinės bhakti jogos metodikos yra malda, giedojimas, japa (mantros arba Dievo vardų kartojimas), istorijų apie Dievą ar šventuosius skaitymas, įvairūs ritualai. Šių metodikų pagalba yra ugdomas asmeninis santykis su Dievu. Bhakti joga sunaikina mokinio pasaulietiškas emocijas ir egocentrizmą, išmoko nuolankumo, atsidavimo ir gebėjimo jausti įrankiu Dievo rankose.

Didžiausią pavojų šiame kelyje gali sukelti polinkis į fanatizmą, kurio reikėtų griežtai vengti, ugdant savyje toleranciją ir meilę visiems žmonėms.