Karma joga

KARMA JOGA- tai aktyvaus veikimo, tarnystės kelias, nesiekiant jokio asmeninio atlygio. Karma jogas, atsisakydamas savo darbo rezultatų, paverčia kiekvieną savo veiksmą nesavanaudišku. Negalvodamas apie savo asmeninius poreikius ir troškimus, stengdamasis matyti Dieviškąjį pradą visose gyvose būtybėse ir padėti visiems, kas yra aplink jį- žmonėms, gyvūnams ir visam pasauliui, jis atveria savo širdį, išsivaduoja iš egoizmo ir suvokia visa ko vienovę. Karma jogą galima praktikuoti bet kuriuo laiku ir bet kuriomis sąlygomis, visuomet, kai trokštama nesavanaudiškai padėti kitiems (namuose, darbovietėje, gatvėje ar ašrame).