Njana joga

NJANA JOGA (Jnana yoga)- pats tiesiausias ir tuo pat metu- pats sudėtingiausias kelias, reikalaujantis didžiulės valios jėgos ir aštraus intelekto. Njana jogas tyrinėja savo prigimtį vadovaudamasis Vedantos filosofija. Ši filosofija remiasi trimis dalykais: šventraščiais, intelektu ir patirtimi. Tai nėra aklas tikėjimas- remdamasis šventraščių mokymais, vedantistas juos analizuoja ir stengiasi suvokti panaudodamas intelekto galias. Tačiau intelektas gali suprasti ir paaiškinti tik baigtinius dalykus. Todėl panaudojus visas jo galimybes (gebėjimą atskirti tikrą nuo netikro), intelektas ilgainiui turi būti atmestas. Tik tada gali būti patirta tikroji mūsų Savastis (patiriama savirealizacija).

Prieš pradėdamas praktikuoti Njana jogą, žmogus jau turi būti įsisavinęs kitus jogos metodus, nes trūkstant altruizmo ir Dievo meilės, kūno ir proto jėgos, savirealizacijos paieškos gali tapti tik tuščia spekuliacija.