Radža joga

RADŽA JOGA (Raja yoga)- nuolatinės proto analizės ir kontrolės kelias. Patandžalio Maharišio (Patanjali Maharishi) apibendrinta Radža joga yra žinoma kaip aštanga (aštuoniapakopė) joga. Tikslo siekiama vieną po kitos įveikiant šias pakopas. Jogas nuolatos analizuoja savo protą, įvairių metodikų pagalba stengiasi jį kontroliuoti ir taip pasiekti aukščiausią sąmoningumą. Radža joga, apjungianti Hatha ir Kundalini jogą, padeda įvaldyti pranos (gyvybinės energijos) tėkmę ir įgyti galią, padedančią suvaldyti minčių bangas ir kontroliuoti protą.

Aštuonios Radža jogos pakopos:

1.     Jamos (Yamas)- tai moraliniai apribojimai, apimantys penkis nurodymus ir skirti pažaboti mūsų egoizmą, pyktį, įvairias priklausomybes ir ydas. Jamos turi būti praktikuojamos ne tik mūsų veiksmuose, bet ir kalboje bei mintyse.

1.1  Ahimsa- prievartos nenaudojimas, nekenkimas;

1.2  Satja- tiesos laikymasis, teisingumas;

1.3  Brahmačarja- juslių sutvardymas, skaistumas;

1.4  Astėja- svetimo nesisavinimas;

1.5  Aparigraha- savininkiškumo arba gobšumo atsisakymas.

 

2.      Nijamos (Niyamas)- penki nurodymai ką privalu daryti. Nijamos padeda suvaldyti savo įpročius ir sustiprina valią, o tai yra būtina, norint įvaldyti kitas Radža jogos pakopas.

2.1  Sauča- tyrumas, vidinė (sąmonės) ir išorinė (kūno) švara;

2.2  Santoša- pasitenkinimas tuo ką turi, santaika su savimi ir aplinka;

2.3  Tapas- askezė, praktikavimas to, kas sunku, siekiant užgrūdinti protą;

2.4  Svadjaja- savišvieta, šventraščių studijavimas;

2.5  Išvara pranidana- nuolankumas, atsidavimas Dievo valiai.

 

3.      Asanos- stabili poza. Dvasinei praktikai, kaip ir bet kuriam kitam siekiui gyvenime, yra reikalingas stiprus ir sveikas kūnas. Asanos įvairiapusiškai naudingos kūno ir proto sveikatai. Jos sustiprina kūną, padidina lankstumą ir ištvermę, stimuliuoja vidaus organus, atnaujina nervų sistemos ląsteles. Mentaliniame lygmenyje pagerėja koncentracija, ugdoma emocinė pusiausvyra ir ramybė.

 

4.      Pranajama- kvėpavimo kontrolė. Ji išvalo ir tonizuoja visą organizmą ne tik fiziniame, bet ir astraliniame lygmenyje, kad prana (gyvybinė energija) galėtų tekėti laisvai. Gilus ir ritmingas kvėpavimas padeda nuraminti minčių bangas ir paruošti protą meditacijai.

 

 

5.      Pratjahara- juslių atitraukimas nuo išorinių objektų.

 

6.      Dharana- koncentracija. Tai proto sutelkimas į pasirinktą objektą, trunkantis kol išnyksta visos kitos mintys. Ilgalaikė, nenutrūkstanti koncentracija pereina į meditaciją.

 

7.      Djana- meditacija. Tai nenurūkstantis grynos minties apie meditacijos objektą tekėjimas, kai išnyksta bet koks jutiminis suvokimas. Šiai subtilios palaimos būsenai yra būdingas dualizmas (kai suvokiamas ir objektas ir, subjektas).

 

8.      Samadhi- aukščiausio sąmoningumo būsena, kurioje išnyksta bet koks dualumas ir pereinama į viršsąmoninį būvį, kurio neįmanoma suvokti protu ir apsakyti žodžiais. Samadhi transcenduoja visas jutimines patirtis, o taip pat- laiką erdvę ir priežastingumą.