Swamis Sivananda

Swamis Sivananda - (1887-1963)

Swamis Sivananda gimė 1887 metais rugsėjo 8 dieną. Jis sėkmingai baigė mokyklą ir, būdamas tik dvidešimt trejų, tapo gydytoju. 1913 metais Svamis išvyko į Malaiziją ir pradėjo vadovauti dviems ligoninėms, kuriose gydėsi tūkstančiai kaučiuko plantacijose dirbančių indų.

Dirbdamas gydytoju matė daug kančios ir, vedamas noro padėti, atsisakė patogaus viduriniojo luomo gyvenimo bei, sekdamas Indijos dvasinėmis tradicijomis, tapo klajojančiu elgeta. Po
metų klajonių Swamis Sivananda priėmė šventuosius įžadus ir tapo vienuoliu. Jo begalinis nuoširdumas, dosnumas, kuklumas, nepaprastas gailestingumas ir linksmas būdas patraukė daug Tiesos ieškotojų.

1939 metais Swamis Sivananda įkūrė organizaciją, kurią pavadino „Dieviškojo gyvenimo draugija" (Divine Life Society), ir Rišikeše, ant šventosios Gangos upės krantų šiaurės Indijoje, įsteigė ašramą, kuris gyvuoja iki šių dienų.

Nuo to laiko iki pat mirties Swamis Sivananda kiek galėdamas tarnavo žmonėms, mokė juos jogos paslapčių. Be to, jis buvo labai produktyvus rašytojas, parašęs per 300 knygų apie jogą, ir įkvepiantis bei drąsus oratorius. Swamis Sivananda buvo didis žmogus tiek kūnu, tiek protu, tiek dvasia. Skleisdamas senąjį jogos mokymą, jis padėjo tūkstančiams žmonių susikurti dvasiškai turiningą gyvenimą. Stipri Swamio Sivanandos įtaka juntama iki šių dienų – tai liudija ir iki šiol klestinti „Dieviškojo gyvenimo draugija" Rišikeše bei kitos jo ir jo mokinių sukurtos organizacijos tiek Indijoje, tiek Vakaruose.

Swamis Sivananda paliko kūną 1963 metų liepos 14 dieną. Ir šiandien jis tebelaikomas vienu didžiausių šių laikų Indijos šventųjų.

Swamis Sivananda suformulavo dieviško gyvenimo pamokymus:

„Love. Serve. Give. Purify. Meditate. Realise. Be good. Do good. Be compassionate. Ask yourself „Who am I?" Know thy Self and be free." „Mylėk. Tarnauk. Duok. Skaistėk. Medituok. Realizuok save. Būk geras. Daryk gera. Būk gailestingas. Klausk savęs: „Kas aš esu?" Pažink Savąjį aš ir būk laisvas."

 

 

http://www.sivananda.org/ttceurope/lithuanian/yoga-master.php